Najczęstsze błędy użytkowników drukarek SureLab D700 – część VI

Prawidłowe kolory na wydrukach to zadowolenie klientów oraz jeden z podstawowych warunków poziomu jakości usług fotograficznych – z naszych obserwacji wynika, że także w tym obszarze jest popełnianych sporo błędów. Jak zatem prawidłowo zarządzać kolorami w drukarce SureLab D700? Istnieją trzy sposoby zarządzania kolorami za pomocą sterownika drukarki. Należy wybrać najlepszą metodę stosownie do używanej aplikacji, środowiska systemu operacyjnego, celu drukowania, etc.

 1. Ręczne ustawianie kolorów (tylko Windows): ręcznie dostosowujemy ustawienia przestrzeni kolorów i odcieni używanych do drukowania. Ta opcja jest użyteczna, gdy aplikacja nie oferuje własnej funkcji zarządzania kolorami.
 2. Zarządzanie kolorami z poziomu aplikacji (bez zarządzania kolorami): ta metoda jest przeznaczona do drukowania z poziomu aplikacji, która obsługuje funkcję zarządzania kolorami. Wszystkie procesy zarządzania kolorami są realizowane w systemie zarządzania kolorami aplikacji. Metoda ta jest użyteczna, gdy chcemy uzyskać te same wyniki zarządzania kolorami za pomocą wspólnej aplikacji w różnych środowiskach systemów operacyjnych.
 3. Zarządzanie kolorami ze sterownika drukarki: zarządzanie kolorami odbywa się z wykorzystaniem systemu zarządzania kolorami w systemie operacyjnym. System Windows używa ICM, a Mac OS X — ColorSync. Ta metoda jest skuteczna w uzyskiwaniu podobnych wyników drukowania z użyciem różnych aplikacji w tym samym systemie operacyjnym. Jednak może być wymagana dodatkowa aplikacja, która obsługuje funkcję zarządzania kolorami.

Metoda pierwsza powinna być stosowana raczej jedynie przez amatorów dlatego – ze względu na profesjonalny charakter naszych wydruków – skupimy się jedynie na dwóch pozostałych metodach.

Zarządzanie kolorami z poziomu aplikacji (bez zarządzania kolorami) (Windows/Mac OS X)

Drukujemy z poziomu aplikacji (np. Photoshop) z funkcją zarządzania kolorami. Włączamy ustawienia zarządzania kolorami w aplikacji, a wyłączamy funkcję regulacji kolorów w sterowniku drukarki. Procedura powinna przebiegać w poniższy sposób:

 • wybieramy opcję Normal Printing (Drukowanie normalne) w obszarze Color Management (Zarządzanie kolorami)
 • wybieramy opcję Photoshop Manages Colors (Photoshop zarządza kolorami) jako ustawienie Color Handling (Obsługa kolorów), a następnie wybieramy pozycję Printer Profile (Profil drukarki) – jeśli nie używamy oryginalnego fabrycznego profilu drukarki, to w tym miejscu wybieramy profil dla każdego rodzaju papieru w menu rozwijanym Printer profile (Profil drukarki)
 • wybieramy opcję Rendering Intent (Opcje renderowania) – zalecane ustawienie to Perceptual (Percepcyjny/Wizualny) – gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, szczególnie w odniesieniu do ludzkiej skóry
 • profile icc w photoshopie
 • klikamy na opcję Print Settings (Ustawienia druku), aby wyświetlić ekran ustawień sterownika drukarki. Wyłączamy funkcję zarządzania kolorami:
  • profile icc w photoshopie-off
  • Windows: na ekranie Main (Główne) wybieramy opcję No Color Adjustment (Bez dopasowania kolorów) w obszarze Color Management
  • Mac OS X: wybieramy pozycję Color Matching (Dopasowanie kolorów) z listy, a następnie klikamy na opcję Off (No Color Adjustment) (Wył. /Bez dopasowania kolorów/)
 • wybieramy format oraz określamy inne parametry w razie potrzeby i przystępujemy do drukowania

Zarządzanie kolorami ze sterownika drukarki (ICM/Windows)

Funkcja ta umożliwia zarządzanie kolorami z poziomu sterownika drukarki. Jeżeli aplikacja nie obsługuje zarządzania kolorami, wybieramy ICM sterownika (Basic) lub ICM sterownika (Advanced). Procedura powinna przebiegać w poniższy sposób:

 • wybieramy opcję Normal Printing (Drukowanie normalne) w obszarze Color Management (Zarządzanie kolorami)
 • wybieramy opcję Printer Manages Colors (Drukarka zarządza kolorami) jako ustawienie Color Handling (Obsługa kolorów)
 • ustawienie profili icc w photoshopie w trybie icm
 • klikamy na opcję Print Settings (Ustawienia druku), aby wyświetlić ekran ustawień sterownika drukarki
 • na ekranie Main (Główne) wybieramy opcję ICM w obszarze Color Management, a następnie klikamy na opcję Advanced (Zaawansowany)
 • icm windows
 • wybieramy opcję ICM Mode (Tryb ICM)
  • Driver ICM (Basic) (Sterownik ICM (Podstawowy)) – określa profil wejściowy używany do przetwarzania całości danych obrazu
  • Driver ICM (Advanced) (Sterownik ICM (Zaawansowany)) – określa profil wejściowy dla danych każdego obrazu, takiego jak zdjęcia, grafiki i tekst
 • określamy profil wejściowy w obszarze Intent (Odwzorowanie) – zalecane ustawienie to Perceptual (Percepcyjny/Wizualny) – gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, szczególnie w odniesieniu do ludzkiej skóry
 • wybieramy profil wyjściowy w obszarze Printer Profile (Profil drukarki) – nastawa Standard na rozwijanej liście podłącza fabryczny profil producenta – jeżeli chcemy użyć własnego profilu ICC lub profilu producenta innego papieru, musimy zaznaczyć pole Show All Profiles (Wyświetl wszystkie profile) i z rozwijanej listy wybrać odpowiedni profil, następnie zamykamy okienko
 • icm windows profil
 • wybieramy format oraz określamy inne parametry w razie potrzeby i przystępujemy do drukowania

Zarządzanie kolorami przez sterownik drukarki (ColorSync/Mac OS X)

Funkcja ta umożliwia zarządzanie kolorami z poziomu sterownika drukarki. Aplikacja musi obsługiwać funkcję ColorSync. Zarządzając kolorami za pomocą funkcji ColorSync należy używać danych obrazu z wbudowanym profilem wejściowym. Procedura powinna przebiegać w poniższy sposób:

 • wybieramy opcję Normal Printing (Drukowanie normalne) w obszarze Color Management (Zarządzanie kolorami)
 • wybieramy opcję Printer Manages Colors (Drukarka zarządza kolorami) jako ustawienie Color Handling (Obsługa kolorów)
 • ustawienia profili icc w photoshopie dla mac
 • klikamy na opcję Print Settings (Ustawienia druku), aby wyświetlić ekran ustawień sterownika drukarki
 • wybieramy z listy pozycję Color Matching (Dopasowanie kolorów), a następnie klikamy opcję ColorSync
 • wybieramy opcję Profile (Profil) – nastawa Automatic na rozwijanej liście podłącza fabryczny profil producenta – jeżeli chcemy użyć własnego profilu ICC lub profilu producenta innego papieru, musimy z rozwijanej listy wybrać odpowiedni profil
 • icc colorsync
 • wybieramy format oraz określamy inne parametry w razie potrzeby i przystępujemy do drukowania

Nie opisuję tu zarządzania kolorem w profesjonalnym programie SureLab Order Controller gdyż użytkownicy tego oprogramowania zawsze są w tym zakresie szkoleni przez naszą firmę indywidualnie.

W kolejnym, a zarazem ostatnim artykule przedstawię kilka bardzo ważnych procedur związanych z czyszczeniem drukarki SureLab D700.

O autorze:
Pracuje w firmie od marca 1993 roku. Posiada spore doświadczenie w szeroko rozumianym obrazowaniu. Od wielu lat zajmuje się drukiem atramentowym oraz drukiem termosublimacyjnym.