Najczęstsze błędy użytkowników drukarek SureLab D700 – część V c

Po zainstalowaniu sterownika drukarki oraz zarejestrowaniu drukarki w programie narzędziowym możemy nareszcie przystąpić do drukowania zdjęć. Jeżeli nasze czarno-białe wydruki posiadają dominantę koloru, np. są zbyt niebieskie, możemy dokonać systemowej korekcji dominanty tak by nie musieć za każdym razem dokonywać korekt w programach typu Photoshop, Order Controller czy ILS/DLS.

Aby to zrobić należy oczywiście otworzyć program SL Printer Maintenance Tool.

UWAGA: aby procedura była możliwa do wykonania należy oczywiście pamiętać aby nasza drukarka była włączona i połączona kablem USB do komputera. Musi mieć zainstalowane tusze oraz założony papier. Drukarka musi być w trybie Ready, nie może aktualnie niczego drukować oraz nie może zgłaszać żadnych błędów – niebieska dioda świeci ciągłym światłem.

W okienku klikamy na przycisk Printer Adjustment, a następnie w kolejnym oknie klikamy na Gray Adjustment.

ustawianie kolorów w D700

W kolejnym okienku wybieramy tryb jakości druku z listy rozwijanej Quality (zaleca się wykonać dwie regulacje: dla trybu Standard oraz High Quality), a następnie klikamy na Gradation. Otwiera się właściwe okno regulacji gradacji szarości.

korekcja szarości w d700

Po lewej stronie okienka wybieramy odpowiednią procentową wartość szarości. Jeśli nasze wydruki cz-b charakteryzują się dominantą jedynie w obszarze jasnych partii szarości możemy wybrać zakres np. 60-90% ustawiając P1=60, P2=75, a P3=90.

precyzyjna korekcja szarości w d700

Po prawej stronie okienka ustawiamy pożądaną korekcję dla każdej wartości P dodając lub odejmując wartości w kanałach RGB pamiętając, że np. zapis RGB: 153 153 153 dla P1=60% oznacza neutralną szarość, więc zamiana na wartość RGB: 153 153 150 zdejmie z wydruku niebiską dominantę idąc w kierunku żółtego w obszarze tej 60% szarości – poprawne ustawienie niestety wymaga pewnego doświadczenia nabytego podczas pracy ze zdjęciami – mniej doświadczonym użytkownikom pozostaje metoda oparta na zasadzie prób i błędów.

Następnie klikamy na przycisk Set i w małym okienku, które się wyświetli, klikamy na potwierdzenie OK. Zamykamy okno regulacji kolorów klikając na Back i powtarzamy procedurę dla wartości jakości druku High Quality.

Aby zakończyć całą procedurę należy kliknąć kolejno na przyciski Back, Back, Back i Close.

Na samym końcu należy pozamykać wszystkie programy i zrestartować komputer aby zmiany zostały poprawnie wczytane w systemie operacyjnym Windows !!!

UWAGA: wprowadzona zmiana odnosi się jedynie dla aktualnie zarejestrowanego i założonego typu powierzchni papieru. Jeżeli chcemy dokonać zmian kolorystyki dla innego papieru, np. Lustre, musimy najpierw fizycznie założyć i zarejestrować ten papier w drukarce (procedura opisana w części IV A i IV D), a następnie przeprowadzić nową korekcję dla różnych trybów Quality dla nowo zarejestrowanego papieru.

W kolejnym artykule opiszę jak prawidłowo zarządzać kolorem oraz poprawnie podkładać profile ICC w drukarce SureLab D700.

O autorze:
Pracuje w firmie od marca 1993 roku. Posiada spore doświadczenie w szeroko rozumianym obrazowaniu. Od wielu lat zajmuje się drukiem atramentowym oraz drukiem termosublimacyjnym.