Najczęstsze błędy użytkowników drukarek SureLab D700 – część IV c

Drukarka SureLab D700 jest wyposażona w moduł kontrolera AID, który jest odpowiedzialny za sprawdzanie stanu drożności dysz głowicy drukującej. Jeżeli odpowiednia nastawa w programie narzędziowym jest włączona (procedura opisywana w części III B) to możemy być pewni, że kontroler wychwyci każdą nieprawidłowość w tym zakresie i automatycznie podejmie czyszczenie głowicy (zawsze przy każdorazowym włączeniu drukarki) albo poprosi użytkownika o manualne wykonanie tej procedury. Zdarza się także, że w trakcie dnia podczas wykonywania wydruków, użytkownik zauważy pogorszenie się ich jakości (paskowanie, brak jakiegoś koloru). To znak, że należy wykonać czyszczenie dysz w sposób ręczny. Warto też najpierw wykonać wydruk testowy stanu dysz (test Nozzle Check).

Żeby to zrobić należy otworzyć oczywiście program SL Printer Maintenance Tool.

UWAGA: aby procedura była możliwa do wykonania nasza drukarka musi być włączona i połączona kablem USB do komputera. Musi mieć zainstalowane tusze oraz założony papier. Drukarka nie może aktualnie niczego drukować oraz nie może zgłaszać żadnych błędów – niebieska dioda świeci ciągłym światłem.

czyszczenie dysz

W okienku klikamy na przycisk Head Maintenance, a następnie w kolejnym oknie na Nozzle Check. W kolejnym oknie zaznaczamy Print Check Pattern i klikamy na przycisk Execute.

Zostanie wydrukowany pasek kontrolny stanu dysz. Po jego wyglądzie możemy ocenić sytuację. Lewy obrazek to stan idealny – dysze są drożne i nie musimy wykonywać czyszczenia.

wzornik dysz

Prawy obrazek pokazuje sytuację gdy brakuje nam niektórych dysz. Jeżeli ilość brakujących dysz w danym kolorze jest mniejsza niż 10 to zazwyczaj mamy do czynienia z zapchaniem dysz głowicy drukującej przez pył papierowy. Ponad 3/4 zgłaszanych usterek związanych z zapchaną głowicą to ten przypadek. Dlatego tak bardzo ważne jest (opisane w części IV B) utrzymywanie rolek papieru w odpowiedniej kondycji – aby nie dopuszczać do takiej sytuacji i minimalizować ryzyko uszkodzenia głowicy.

Jeżeli jednak już do tego doszło, musimy wykonać czyszczenie dysz. Klikamy na przycisk Back, a następnie na przycisk Forced Cleaning, zaznaczmy pole Normal i klikamy na przycisk Execute.

normalne czyszczenie dysz

WSKAZÓWKA: proszę nie używać trybu Power – jest to tryb wymagany przy poważnie zatkanych dyszach i zużywa znacznie więcej tuszu oraz szybko zapełnia zbiornik konserwacyjny.

Rozpoczne się procedura czyszczenia dysz, która potrwa kilka minut (zależy od stanu zapchania dysz). Po skończonej procedurze warto znowu wydrukować pasek kontrolny stanu dysz. Jeśli wszystkie dysze są widoczne to możemy zamknąć program narzędziowy. Gdy jednak dalej brakuje niektórych dysz, należy ponowić procedurę czyszczenia w trybie Normal. Zazwyczaj 2 lub 3-krotne czyszczenie usuwa problem.

Jeżeli ilość brakujących dysz na pasku kontrolnym jest większa niż 10 to mamy najprawdopodobniej do czynienia z zapchaniem filtra głowicy przez pęcherzyki powietrza. Jest to usterka trudna do usunięcia przez użytkownika. W tym przypadku – o ile kilkukrotne czyszczenie w trybie Normal nie usunie problemu – należy użyć czyszczenia w trybie Power. Jeżeli maksymalnie 2-krotne czyszczenie w tym trybie nadal nie usunie problemu, należy skontaktować się z serwisem, który dokona udrożnienia całego toru przepływu tuszy lub w ekstremalnych przypadkach będzie zmuszony wymienić głowicę.

W następnym artykule, który ukaże się niebawem kilka trików pomocnych przy załadowywaniu papieru.

O autorze:
Pracuje w firmie od marca 1993 roku. Posiada spore doświadczenie w szeroko rozumianym obrazowaniu. Od wielu lat zajmuje się drukiem atramentowym oraz drukiem termosublimacyjnym.