Najczęstsze błędy użytkowników drukarek SureLab D700 – część IV a

Po zainstalowaniu sterownika drukarki oraz zarejestrowaniu drukarki w programie narzędziowym należy zarejestrować typ powierzchni papieru. Drukarka musi 'wiedzieć’ jaką powierzchnię papieru ma aktualnie założoną gdyż to warunkuje prawidłową współpracę z właściwym profilem ICC gwarantując poprawną kolorystykę wydruków. Jest to bardzo ważne gdyż niewykonanie tej procedury skutkuje, poza rozchwianym odwzorowaniem barw, także generowaniem błędów w programach drukujących typu Order Controller, Photoshop, Lightroom czy ILS/DLS. Dlatego za każdym razem gdy zmieniamy powierzchnię papieru należy zawsze zarejestrować w drukarce prawidłową nastawę pamiętając przy okazji o opróżnieniu kosza na ścinki.

Aby zarejestrować założony papier należy otworzyć program SL Printer Maintenance Tool. By procedura była możliwa do wykonania należy oczywiście pamiętać aby nasza drukarka była włączona i połączona kablem USB do komputera. Musi mieć zainstalowane tusze oraz założony papier. Drukarka musi być w trybie Ready, nie może aktualnie niczego drukować oraz nie może zgłaszać żadnych błędów – niebieska dioda świeci ciągłym światłem.

W okienku klikamy na przycisk Paper Settings, a następnie w kolejnym oknie z rozwijanej listy wybieramy właściwy typ papieru w obszarze Paper Type. Przy tej okazji możemy wprowadzić długość papieru – standardowo dla nowej rolki jest to zawsze 65 m (nastawa domyślna).

d700 rejestrowanie papieru

WSKAZÓWKA: program narzędziowy pamięta ostatnie nastawy długości rolki dla wszystkich szerokości oraz typów powierzchni papieru więc nie musimy wprowadzać konkretnej nastawy długości. Kiedy zatem należy wprowadzić właściwą długość rolki? W dwóch przypadkach: 1/ jeżeli używamy papierów o innej długości niż 65 m oraz 2/ gdy naprzemiennie używamy dwóch papierów o tej samej szerokości i powierzchni (np. 15.2 Glossy) – ten drugi scenariusz zdarza się rzadko ale widziałem już także i takie przypadki.

Następnie klikamy na przycisk Set, a w małym okienku potwierdzenia, które się wyświetli, klikamy na OK.

Aby móc zakończyć całą procedurę należy kliknąć kolejno na przyciski Back i Close.

UWAGA: oczywiście nie musimy rejestrować typu powierzchni gdy zmieniamy tylko szerokość papieru w obrębie tej samej powierzchni, np. z 15.2 Glossy na 20.3 Glossy, etc.

W codziennej eksploatacji drukarki SureLab D700 fizyczne zmienianie typu powierzchni papieru może być wykonywane nawet kilka lub kilkanaście razy dziennie. Dlatego tak istotne jest wyrobienie w sobie nawyku automatycznego rejestrowania typu powierzchni. Z moich kilkuletnich doświadczeń wynika, że mało kto o tym pamięta, a to w następstwie rodzi kolejne problemy jak np. notoryczne wyświetlanie się komunikatów ostrzegawczych informujących użytkownika o tym, że założona powierzchnia papieru jest inna niż wybrana w ustawieniach programu do drukowania zdjęć. W dedykowanym dla D700 profesjonalnym programie SureLab Order Controller wydruk zdjęć będzie nawet niemożliwy dopóki nie zarejestruje się właściwego typu powierzchni.

Jest to bardzo często występujący błąd dlatego proszę zwracać na ten fakt szczególną uwagę oraz uczulić także na to swoich pracowników obsługujących na co dzień drukarkę D700.

W kolejnych artykułach podam kilka wskazówek związanych z załadowywaniem/wymienianiem papieru w SureLab D700, które pozwolą ułatwić codzienną pracę oraz uniknąć typowych błędów związanych z podawaniem papieru w drukarce.

O autorze:
Pracuje w firmie od marca 1993 roku. Posiada spore doświadczenie w szeroko rozumianym obrazowaniu. Od wielu lat zajmuje się drukiem atramentowym oraz drukiem termosublimacyjnym.