Najczęstsze błędy użytkowników drukarek SureLab D700 – część III b

Po zarejestrowaniu drukarki w programie narzędziowym należy także sprawdzić jakie jest aktualne ustawienie dotyczące automatycznego kontrolowania stanu dysz. W tym celu otwieramy program SL Printer Maintenance Tool i klikamy na przycisk Operation Condition Settings, a następnie w kolejnym oknie na Periodic Nozzle Check. W kolejnym oknie sprawdzamy czy zaznaczenie znajduje się przy ON. Jest to nastawa domyślna więc powinna być tak ustawiona, jednak jeśli tak nie jest, to należy zaznaczyć ON i kliknąć na przycisk Set. W małym okienku potwierdzającym zapisanie zmian klikamy na OK.

Nastawa ta jest istotna ponieważ umożliwia automatyczne kontrolowanie stanu dysz drukarki oraz ich automatyczne czyszczenie.

D700 okresowe czyszczenie dysz

Uwaga: NIE NALEŻY PRZEŁĄCZAĆ TEJ NASTAWY W TRYB OFF gdyż może to skutkować pogorszeniem jakości wydruków, aż do uszkodzenia głowicy włącznie. Wyłączenie tej nastawy jest zalecane tylko w sporadycznych przypadkach i zawsze tylko na wyraźne żądanie serwisu.

Warto także co jakiś czas monitorować logi błędów swojej drukarki oraz sprawdzać totalną ilość wykonanych wydruków. W sytuacjach związanych z awarią urządzenia użytkownik zostanie o to poproszony przez serwis. Jak podejrzeć logi błędów oraz sprawdzić ilość wykonanych wydruków pokazuje poniższa grafika. Korzystamy oczywiście z programu SL Printer Maintenance Tool klikając tym razem na przycisk History, a w kolejnym okienku na Operation History. Otworzy się okienko z danymi.

d700 historia

Okienko to zawiera 3 sekcje:

 1. ta sekcja wyświetla ostatnich 80 błędów i powiadomień – mogą się tam znajdować zarówno błędy drukarki jak i powiadomienia typu „otwarta pokrywa tuszy”
 2. w tej sekcji wyświetlane będzie do 20 ostatnich błędów krytycznych, które należy zawsze zgłosić serwisowi technicznemu – w przypadkach awarii użytkownik zostanie o to poproszony przez inżyniera serwisu
 3. w tym obszarze wyświetlana jest totalna liczba wykonanych wydruków przez drukarkę – można zatem łatwo sprawdzać co jakiś czas całkowitą ilość wykonanych zdjęćD700 historia logów

  Jeżeli chcemy (dla celów archiwizacyjnych lub na prośbę serwisu) zapisać historię błędów drukarki w formacie pliku tekstowego to wystarczy kliknąć na klawisz Save, nastąpi wtedy wyświetlenie ekranu Zapisz jako … należy nadać nazwę pliku (warto używać w nazwie także daty np. nazwa-firmy_D700_02-06-2017) i wskazać lokalizację, a następnie kliknąć na Zapisz.

  Aby zakończyć całą procedurę należy kliknąć kolejno na przyciski Back, Back i Close.

  W kolejnych artykułach opisane zostaną bardzo ważne działania związane z prawidłowym ładowaniem, rejestrowaniem oraz obsługiwaniem papieru, a także szeroko pojętym dbaniem o czystość papieru w rolach – zaniechanie tego ostatniego działania jest przyczyną 70-80% problemów oraz poważnych awarii.

  O autorze:
  Pracuje w firmie od marca 1993 roku. Posiada spore doświadczenie w szeroko rozumianym obrazowaniu. Od wielu lat zajmuje się drukiem atramentowym oraz drukiem termosublimacyjnym.